Avís legal

Informació general

L’accés al web www.generalservei.com i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s’escau es puguin oferir.

Informació del Titular legal de la web

General Servei, S.A.
Pasaje La Técnica, 2,Polígono Industrial Nord-Est
08740 – Sant Andreu de la Barca, Barcelona
+34 93 653 05 08
hola@generalservei.com

Condicions d’ús

Mitjançant la web www.generalservei.com es facilita l’accés al web propietat de GENERAL SERVEI, SA per oferir als usuaris l’accés general a la informació, productes i serveis que l’esmentada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal.

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que GENERAL SERVEI, SA posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions; i respondrà, enfront de GENERAL SERVEI, SA i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi responsabilitat.

GENERAL SERVEI, SA es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis i continguts, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

GENERAL SERVEI, SA es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari mitjançant el formulari de contacte seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que els mateixos no seran incorporades a cap tipus de fitxer d’emmagatzematge, que l’únic objectiu del formulari és facilitar a l’Usuari la comunicació amb GENERAL SERVEI, SA i que un cop establerta aquesta comunicació GENERAL SERVEI, SA no guardarà, ni cedirà a tercers, ni utilitzarà aquestes per publicitar els seus serveis.

Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment a què GENERAL SERVEI, SA pugui establir contacte com a resposta. GENERAL SERVEI, SA adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a aquestes dades de caràcter personal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són propietat de GENERAL SERVEI, SA La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, excepte per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de GENERAL SERVEI, SA, sancionable per la legislació vigent. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per llei.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. GENERAL SERVEI, SA no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat

GENERAL SERVEI, SA no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent l’Usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per GENERAL SERVEI, SA no publicada amb el seu nom.

GENERAL SERVEI, SA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de GENERAL SERVEI, SA, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de GENERAL SERVEI, SA, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que GENERAL SERVEI, SA hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, GENERAL SERVEI, SA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. GENERAL SERVEI, SA tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

GENERAL SERVEI, SA no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació. GENERAL SERVEI, SA no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.