Certificat de bones pràctiques

General Servei ha obtingut el “Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos” emès per l’Agència espanyola del Medicament (pertanyent al Ministeri de Sanitat). Aquest certificat ens permet treballar amb la màxima qualitat i garantia qualsevol producte de l’àmbit farmacèutic, cosmètic i d’alimentació que requereixi condicions de manipulació especials d’higiene. A banda…